ban2
dej
eko
ban3
ban4
PDF Tlačiť E-mail

V záujme rozšíriť ponuku vydavateľstva o ďalšie odborné publikácie ponúkame súčasným i budúcim odborným autorom možnosť spolupráce.

Ste autorom diela, ktoré na našom knižnom trhu chýba? Pomôžeme Vám ho vydať!

 

Zabezpečíme Vám:

· jazykovú korektúru textu publikácie

· grafické spracovanie vrátane typografické riešenie publikácie

· kompletnú prípravu publikácie na tlač

· registráciu Vášho autorstva v Slovenskej národnej knižnici

· odbornú recenziu publikácie

· tlač publikácie vrátane ďalšieho knižného spracovania (zviazanie a pod.)

· distribúciu a predaj prostredníctvom našich obchodných partnerov