ban2
dej
eko
ban3
ban4
PDF Tlačiť E-mail

MATEMATIKA matematika

Maturita a prijímacie
pohovory na
vysokú školu ekonomického smeru
 
  • Rovnice
  • Nerovnice
  • Funkcie jednej reálnej premennej
  • Postupnosti
  • Kombinatorika
  • Analytická geometria
  • Skúšobné testy
  • Táto štúdijná pomôcka Vám jednoducho a zrozumiteľne objasní tematické okruhy, ktoré sú predmetom maturitnej skúšky a prijímacích pohovorov,
  • na jednotlivých príkladoch autori stručne a  výstižne vysvetľujú spôsoby ich správneho riešenia. Príklady doplňujú potrebnou teóriou, vzťahmi,  vzorcami a komentármi. V závere knihy sa nachádza séria testov, ktorá dopomôže pri objektívnom mapovaní skutočných vedomostí,
  • Nenáročným „študentským“ literárnym štýlom autori dokazujú, že aj tá najnáročnejšia matematická operácia sa dá vysvetliť jednoducho, rýchlo a zrozumiteľne

Cena v kníhkupectvách: 6,90 €
zľava pri objednaní cez internet - 10 %

 

objednat2 

Cena: 6,21 €
+ poštovné a balné 4,00 €

Autori: RNDr. Ing. Slavomír Laluha, Ing. Nina Taňašiová, Ing. Silvia Ďučovská,  Mgr. Tomáš Rusnák
Recenzenti: Ing. Vladimír Galdún, CSc., Mgr. Pavol Kráľ