ban2
dej
eko
ban3
ban4
PDF Tlačiť E-mail
SVETOVÉ DEJINY I.

Pravek - starovek - stredovek do roku 1492
svetodejiny1
Maturita a prijímacie pohovory
na vysoké školy humanitného smeru  
 
 

  • Publikácia Svetové dejiny I. je prvou z troch učebníc svetových dejín, ktorá je určená študentom a pedagógom gymnázií a stredných odborných skôl. Predstavuje ucelený študijný materiál o praveku, staroveku a stredoveku určený školám pre maturitu nového typu.

  • Autor v nej ponúka dejinné udalosti zoradené do štyroch kapitol. V časti Pravek prináša pohľad na zrod a pôvod človeka, informácie o dobe kamennej, bronzovej a železnej. Starovek rozčlenil na tri samostatné okruhy: staroveké orientálne štáty, staroveké Grécko a staroveký Rím. Poslednú kapitolu Stredovek venoval sťahovaniu národov, Franskej, Byzantskej a Arabskej ríši, ďalej stredovekému Francúzsku, Anglicku, Nemecku, Česku, Poľsku, Rusku ale i spoločnosti, umeniu a architektúre v stredoveku.

  • Kniha je určená študentom, ktorí pred maturitnými skúškami potrebujú získať potrebný sumár informácií zo svetových dejín. Prax ukazuje, že je vítanou učebnou pomôckou aj pre učiteľov, uchádzačov o štúdium na vysokých školách i záujemcov z viacerých oblastí spoločenských vied. 

     

Cena v kníhkupectvách: 9,92 €
zľava pri objednaní cez internet - 10 %

 

objednat2 

Cena: 8,93 €
+ poštovné a balné 4,00 €

Autor: PhDr. Marián Damankoš
Recenzent: prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.