ban2
dej
eko
ban3
ban4
PDF Tlačiť E-mail
SVETOVÉ DEJINY II.

Novovek (1492 - 1914)
svetovedejiny2
Maturita a prijímacie pohovory
na vysoké školy humanitného smeru  
 
 

Študijná publikáciu Svetové dejiny II. tvorí spolu 35 kapitol chronologicky zoradených do 4 celkov s názvami:

 • Raný novovek
 • Osvietenstvo a revolúcia
 • Európa a svet po roku 1815
 • Na ceste k prvej svetovej vojne.
 • Publikácia je určená najmä študentom, ktorí sa pripravujú na maturitu a prijímacie pohovory na vysoké školy humanitného smeru, ako aj širokej verejnosti so záujmom o históriu.
 • O knihe napísal:
  "Svetové dejiny II. sú vydareným prehľadným dielom zo svetových dejín, ktoré môže slúžiť ako učebnica dejepisu pre stredné školy, historická príručka pre študentov gymnázií, pomôcka pre uchádzačov o štúdium dejepisu na vysokých školách, no rovnako aj širokej laickej verejnosti. Autorovi sa podarilo podať v zrozumiteľnej a prístupnej podobe vývin európskeho kontinentu i veľkej časti ostatného sveta v priebehu raného novoveku a novoveku, pričom viaceré kľúčové udalosti a procesy vhodne, spôsobom zrozumiteľným aj neodborníkom a žiakom, vysvetľuje."

  Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
  Vedúci Katedry dejín Inštitútu histórie
  Filozofickej fakulty PU v Prešove
   

Cena v kníhkupectvách: 9,92 €
zľava pri objednaní cez internet - 10 %

 

objednat2 

Cena: 8,93 €
+ poštovné a balné 4,00 €

Autor: PhDr. Marián Damankoš
Recenzent: prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.