ban2
dej
eko
ban3
ban4
PDF Tlačiť E-mail
SVETOVÉ DEJINY III.

Novovek (1914 - 1991)
svetovedejiny3
Maturita a prijímacie pohovory
na vysoké školy humanitného smeru  
 
 

Publikácia Svetové dejiny III. (20. storočie, 1914 - 1991) je rozdelená do piatich celkov a 36 kapitol. Prvé štyri celky predstavujú chronologický prehľad svetových dejín 20. storočia s cieľom čitateľovi priblížiť udalosti prvej a druhej svetovej vojny, medzivojnového obdobia a studenej vojny. V závere knihy sa autor nevyhol popisu aktuálnych udalosti na blízkom východe.

Publikácia je určená najmä študentom, ktorí sa pripravujú na maturitu a prijímacie pohovory na vysoké školy humanitného smeru, ako aj širokej verejnosti so záujmom o históriu.

O knihe napísal:

"Práca Svetové dejiny III. (20. storočia 1914-1918) je vítanou učebnicou svetových dejín pre koncepciu novej maturity schválenej MŠ SR. Je prehľadná, obsahovo na veľmi dobrej úrovni. Spĺňa metodické požiadavky učebnice pre stredné školy. Pedagógovia a študenti majú tak výbornú učebnicu, ktorá zodpovedá aj prijímacím skúškam na vysoké školy. Je faktograficky prehľadná a odborne i štylisticky prístupná pre maturantov stredných škôl."

 

 Doc. PhDr. Stanislav Hurčík, CSc.
Vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Cena v kníhkupectvách: 9,92 €
zľava pri objednaní cez internet - 10 %

 

objednat2 

Cena: 8,93 €
+ poštovné a balné 4,00 €

Autor: PhDr. Marián Damankoš
Recenzent: doc. PhDr. Stanislav Hurčík, CSc.