ban2
dej
eko
ban3
ban4
PDF Tlačiť E-mail
SLOVENSKÉ  DEJINY I.
Od praveku po stredovek

7.sloven-1

Maturita a prijímacie pohovory
na vysoké školy humanitného smeru  
 
 


OD PRAVEKU PO STREDOVEK je názov prvého dielu najnovších Slovenských dejín I., ktoré Vydavateľstvo EUROLITERA ponúka študentom a pedagógom gymnázií a stredných odborných škôl ako literatúru pre maturitu nového typu.

 

Autori knihy, renomovaní vedeckí pracovníci, v nej prinášajú najnovšie informácie od praveku po koniec stredoveku. Čerstvé poznatky potvrdzujú najnovšie výskumy archeológov, ktoré sú zdrojom nečakaných objavov a zistení o ľuďoch žijúcich na území dnešného Slovenska. Prvý diel je súhrným prehľadom historického vývoja Slovenska a Slovákov. Knihu Slovenské dejiny I. rozložili tvorcovia do piatich kapitol, ktoré sa končia bitkou pri Moháči v roku 1526. Dozvedáme sa napríklad, že na dnešnom území Slovenska sa prví roľníci objavili asi pred 5 500 rokov pred Kristom i to, že podľa viacerých vedcov, najneskôr od začiatku 10. storočia môžeme už hovoriť o Slovákoch a nie Slovienoch.

Publikácia je určená najmä študentom, ktorí sa pripravujú na maturitu a prijímacie pohovory na vysoké školy humanitného smeru, ako aj širokej verejnosti so záujmom o históriu.

O knihe napísal:

„Slovenské dejiny I. a II. sú výborne spracovanými učebnicami pre gymnáziá a stredné odborné školy. Spĺňajú všetky odborné, metodologické a najmä pedagogické kritériá. Aby študenti stredných škôl boli výborne pripravení pre vysokoškolské univerzitné štúdium. Preto odporúčam túto učebnicu na skoré vydanie. Bude tak aj prínosom pre iné odbory, ktoré sa v medzipredmetových vzťahoch dotýkajú našich slovenských dejín.“

 

 Doc. PhDr. Stanislav Hurčík, CSc.
Vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Cena v kníhkupectvách: 9,92 €
zľava pri objednaní cez internet - 10 %

 

objednat2 

Cena: 8,93 €
+ poštovné a balné 4,00 €

Autor: PhDr. Kristian ELSCHEK, CSc. a PhDr. Ján HUNKA, CSc.
Recenzent: doc. PhDr. Stanislav HURČÍK, CSc.