ban2
dej
eko
ban3
ban4
PDF Tlačiť E-mail
SLOVENSKÉ  DEJINY II.
Od novoveku po súčasnosť

8.sloven-2

Maturita a prijímacie pohovory
na vysoké školy humanitného smeru  
 
 


OD NOVOVEKU PO SÚČASNOSŤ nazval autor druhý diel knihy SLOVENSKÉ DEJINY II. Je plynulým pokračovaním prvej časti histórie odvíjajúcej sa na území dnešného Slovenska, ktorú autori uzatvorili bitkou pri Moháči v roku 1526.

Druhý diel prináša v dvanástich kapitolách dejinné udalosti Slovenska a jeho obyvateľov až po dnešok. Začína sa kapitolou Uhorský štát na začiatku novoveku, kedy územie dnešného Slovenska bolo súčasťou Habsburskej monarchie. Ťažisko našich dejín tvoria kapitoly o reformách Márie Terézie, Jozefa II., informácie o významnom období rokov meruôsmych, vzniku Československa, zrodu a pádu komunistického režimu, až po „normalizáciu“ a nežnú revolúciu.

Poslednými kapitolami knihy sú časti o vzniku samostatnej Slovenskej republiky, vnútropolitickom vývoji samostatnej SR a začlenení Slovenska do medzinárodných štruktúr – OSN, OECD, NATO a Euróskej únie

 

Publikácia je určená najmä študentom, ktorí sa pripravujú na maturitu a prijímacie pohovory na vysoké školy humanitného smeru, ako aj širokej verejnosti so záujmom o históriu.

O knihe napísal:

„Slovenské dejiny I. a II. sú výborne spracovanými učebnicami pre gymnáziá a stredné odborné školy. Spĺňajú všetky odborné, metodologické a najmä pedagogické kritériá. Aby študenti stredných škôl boli výborne pripravení pre vysokoškolské univerzitné štúdium. Preto odporúčam túto učebnicu na skoré vydanie. Bude tak aj prínosom pre iné odbory, ktoré sa v medzipredmetových vzťahoch dotýkajú našich slovenských dejín.“

 

 Doc. PhDr. Stanislav Hurčík, CSc.
Vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Cena v kníhkupectvách: 9,92 €
zľava pri objednaní cez internet - 10 %

 

objednat2 

Cena: 8,93 €
+ poštovné a balné 4,00 €

Autor: Mgr. Marek BUDAJ
Recenzent: doc. PhDr. Stanislav HURČÍK, CSc.