ban2
dej
eko
PDF Tlačiť E-mail
MAJSTRI

mastri
Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov Slovenska 

Reprezentačná textovo-obrazová kniha MAJSTRI prináša na 440 farebných stranách fotografie a reportáže o pôvodných, doposiaľ nepublikovaných postupoch výroby ľudových hudobných nástrojov z jednotlivých regiónov Slovenska.

 

Kľúčovou ideou autora a samotnej knihy je: ...aby všetko to krásne, po slovenskej zemi roztratené a pomaly i pozabúdané, zostalo vďaka Majstrom aspoň s časti zachované.

 

Autor, novinár, fotograf, inštrumentalista a výrobca v publikácii MAJSTRI spracoval 31 najstarších majstrov z jedinečnej generácie výrobcov a hráčov na rôzne ľudové hudobné nástroje. Okrem detvianskych fujár v nej predstavuje výrobcov pastierskych píšťal, gajd, husličiek, koncoviek, zvoncov, cimbalov, rífoviek, citár, gajdíc, basičiek, drumblí, kostených píšťal, rohov, korbáčov i bičov, mohutných fujár-trombít a ďalších nástrojov nášho etnika.

Súčasťou knihy sú aj doposiaľ nepublikované výpovede hudobných skladateľov S. Stračinu, T. Andrašovana, režiséra Karola L. Zachara, M. Ťapáka, spisovateľa L. Ťažkého, maliarky S. Greinerovej, pedagóga A. Vranku a ďalších.

O knihe povedali:

Antónia Goldbergerová,
novinárka, členka výtvarnej komisie Folklórneho festivalu vo Východnej
Autor do publikácie MAJSTRI vybral tridsaťjeden reportáží o autentických výrobcoch ľudových hudobných nástrojov. Ak popri ich príťažlivom novinárskom spracovaní zdôrazníme aj precíznosť a vytrvalosť spojenú s jeho vedomosťami výrobcu, o výslednej podobe knihy MAJSTRI musíme povedať, že sa zrodilo reprezentačné dielo. Autentickosť reportáží Mariana Plavca nadobúda každým dňom trvalejšiu hodnotu viacvrstvového dokumentu o hudobnom živote na Slovensku. Nesie sa v presvedčivom až oslavnom štýle, odrážajúcom potrebný súzvuk tejto mimoriadne hudobne, výrobne aj výtvarne nadanej generácie staviteľov nástrojov s autorom knihy. Práve pre túto jeho pokrvnú spriaznenosť s výrobcami a inštrumentalistami Slovenska sa dielo MAJSTRI mohlo zrodiť v takejto čírej a neopakovateľnej podobe.

 

 Ing. arch. Anton Vranka,
vysokoškolský pedagóg
Obsah, faktografické spracovanie, ako aj literárna forma knihy potvrdzujú, že ide nielen o vynikajúceho znalca sledovanej problematiky, ale priamo o jej "zasvätenca".

 

 Prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.,
muzikológ, vysokoškolský profesor
Vzácnosť rukopisu spočíva nielen na sprostredkovaných poznatkoch, ale najmä na ľudových, osobnostných profiloch, desiatke tých skromných, no hlboko znalých majstrov svojho remesla. Oni sú v centre spomienkového, dokumentárneho, ale najmä poeticky štylizovaného obrazu o ich ľudskom a morálnom profile. Vydanie tejto publikácie je bezpochyby nielen činom kultúrno-historickým a národným, ale aj príspevkom do poznania životných osudov vzácnych jednoduchých ľudí, ktorí boli a sú nositeľmi našej kultúry.

 

Tibor Andrašovan,
hudobný skladateľ
Sú to svojím spôsobom objavné reportáže, v ktorých čitateľovi približuje nielen tvorbu, ale aj okolnosti a prostredie, v ktorom tieto hudobné nástroje vznikali a v praxi sa aj používali.

 

Karol L. Zachar,
herec, režisér a pedagóg
Nešanovali ste čas, kým umenie skutočných majstrov jestvovalo v čírej podobe. Kým tí ľudia žili, nosili a chránili to bohatstvo uložené vo svojich pamätiach a dielničkách. Pochodili ste lazy, samoty, kam sa nedostala televízia ani rozhlas. A to je dnes nedoceniteľné...

Cena v kníhkupectvách: 31,87 €
zľava pri objednaní cez internet - 10 %

 

objednat2 

Cena: 26,68 €
+ poštovné a balné 4,00 €

Autor: Ing. Marian Plavec